Missie

Kleurrijk Talent is een persoonsgerichte opleidingsorganisatie. Wij ontwikkelen en verzorgen technische praktijkopleidingen. Onze opleidingen vergroten de persoonlijke deskundigheid, waardoor werknemers sterker in hun functie komen te staan en starters op de arbeidsmarkt meer uitzicht hebben op een baan. Met goede werknemers functioneren bedrijven beter. Een missie waar wij graag en hard voor werken.

Onze kernwaarden zijn: Kwaliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit.

Visie

Door de vergrijzing enerzijds en de lage instroom van technische vaklieden vanuit het onderwijs anderzijds, is er geen balans tussen vraag en aanbod. Doordat niet kan worden voldaan aan de vervangingsvraag zullen technische bedrijfstakken onderbezet raken. Verbreding en vervlakking van het reguliere onderwijs en het aantrekken van de arbeidsmarkt versterken dit effect.

Kleurrijk Talent wil uitgroeien tot meest toonaangevende praktijkopleider van Nederland en voorkeurspartner worden van overheden, instellingen en het technische bedrijfsleven voor maatwerkgerichte bedrijfsopleidingen en zij-instroom-trajecten in de metaal-, elektro- en installatietechniek.

Door nauwe samenwerkingsverbanden aan te gaan met erkende opleidingspartners, het bedrijfsleven en overheden, hebben wij de mogelijkheid invulling te geven aan onze doelstellingen en ambities. De unieke opleidingsformule is de basis om de gewenste resultaten te behalen.

Constante groei en verbetering is de dagelijkse focus in al onze acties en activiteiten. Gezonde groei wordt gevoed door een enthousiast team dat wil presteren op het hoogste niveau.

© Copyright – Kleurrijk Talent B.V. 2020 – Alle rechten voorbehouden.

Designed by PRED Design