Tel. 085 400 05 05 / welkom@kleurrijk-talent.com /

Jobcoaching

Kleurrijk Talent biedt op een professionele basis (methodische) ondersteuning aan mensen met een arbeidsbeperking, gericht op het vinden en behouden van een baan op de reguliere arbeidsmarkt. De activiteiten die de jobcoach hiertoe inzet kenmerken zich door: 

  • vanuit een onderzoekende houding de cliënt ondersteunen bij het vinden van antwoorden op vragen;
  • het leren benutten van mogelijkheden;
  • het optimaliseren van de zelfredzaamheid in het verrichten van arbeid;
  • het aanleren van (werk)handelingen;
  • het ontwikkelen van kennis en vaardigheden.

 

Indien nodig stemt de jobcoach af met het ondersteunende sociale netwerk. De jobcoach werkt in zijn ondersteuning toe naar een moment waarop de resterende begeleidingsbehoefte van de cliënt overgenomen kan worden door de werkgever. Kleurrijk Talent beschikt over een team van enthousiaste jobcoaches.

Ton van Erp, algemeen directeur Kleurrijk Talent

Doordat een bedrijf een kandidaat van Kleurrijk Talent
een kans geeft om zich te bewijzen binnen het bedrijf
zorgt het ervoor dat er loyale werknemers ontstaan,
die daardoor uitgroeien naar ‘parels’ van het bedrijf.
Het duurzaam uitplaatsen van een kandidaat naar een klantbedrijf
is het uiteindelijke doel van Kleurrijk Talent.

Ben je benieuwd?

Neem dan snel contact op met ons. Dat kan via dit telefoonnummer of de onderstaande link.
Dan maken we snel een afspraak om te kijken wat we voor jou kunnen betekenen.

Bel met 085 400 05 05

‘Dankzij het uitstekende werk van
het team van Kleurrijk Talent is er
voor mij weer licht aan het einde van
een donkere periode. Zonder hen had
ik die geweldige baan niet gekregen.’

- Koen (48) uit Veghel

We kunnen niet wachten
om je te ontmoeten. Tot snel?

Contact

Nevenkantoren