Tel. 085 400 05 05 / welkom@kleurrijk-talent.com /

SROI

Sinds 1 juli 2011 zet het Rijk haar inkoopkracht in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om hen te laten participeren in de samenleving, door perspectief te bieden op werk en inkomen. Voor wie dit niet op eigen kracht kan, heeft de overheid de taak ondersteuning te geven om tot de arbeidsmarkt toe te treden.

Social Return On Investment (SROI) is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Inkopers van overheden kunnen, bij het verstrekken van opdrachten, de opdrachtnemer stimuleren of verplichten om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht.

Met de toepassing van social return zorgt de Rijksoverheid ervoor dat een investering die binnen het Rijk wordt gedaan, naast het ‘gewone’ rendement, een concrete sociale winst oplevert. Zo draagt inkopen en aanbesteden bij aan de realisatie van Rijksbeleid -en organisatiedoelstellingen en het creëren van maatschappelijke meerwaarde. Kleurrijk Talent kan u hier de helpende hand in aanreiken. Wilt u meer weten of heeft u specifieke wensen? Bel of mail naar: 085 – 40 00 505 / welkom@kleurrijk-talent.com.

Ton van Erp, algemeen directeur Kleurrijk Talent

Doordat een bedrijf een kandidaat van Kleurrijk Talent
een kans geeft om zich te bewijzen binnen het bedrijf
zorgt het ervoor dat er loyale werknemers ontstaan,
die daardoor uitgroeien naar ‘parels’ van het bedrijf.
Het duurzaam uitplaatsen van een kandidaat naar een klantbedrijf
is het uiteindelijke doel van Kleurrijk Talent.

Ben je benieuwd?

Neem dan snel contact op met ons. Dat kan via dit telefoonnummer of de onderstaande link.
Dan maken we snel een afspraak om te kijken wat we voor jou kunnen betekenen.

Bel met 085 400 05 05

‘Dankzij het uitstekende werk van
het team van Kleurrijk Talent is er
voor mij weer licht aan het einde van
een donkere periode. Zonder hen had
ik die geweldige baan niet gekregen.’

- Koen (48) uit Veghel

We kunnen niet wachten
om je te ontmoeten. Tot snel?

Contact

Nevenkantoren