Tel. 085 400 05 05 / welkom@kleurrijk-talent.com /

Over Kleurrijk Talent

Kleurrijk Talent heeft zich vanaf 2009 via werkgelegenheidsprojecten en vakgerichte bedrijfsopleidingen ontwikkeld naar een aanbieder van personeelsdiensten, gecombineerd met maatwerkopleidingen of -trainingen. Door opgedane ervaringen en de structuur van werken is er een flexibele en wendbare onderneming ontstaan, die snel kan inspelen op maatschappelijke en arbeidsmarktgerelateerde ontwikkelingen.

Een steuntje in de rug

De focus van Kleurrijk Talent is gericht op kandidaten die net even een extra steuntje in de rug nodig
hebben om succesvol te worden op de arbeidsmarkt. 

Voorbeelden van obstakels die voor kandidaten het krijgen en behouden van een baan in de weg kunnen staan zijn: 

  • hinder ondervinden van stoornissen zoals ADHD, autisme of dyslexie;
  • het verliezen van een baan;
  • een scheiding;
  • verslaving;
  • familieomstandigheden of andere vertrouwenszaken;
  • traumatische gebeurtenissen of ervaringen;
  • een taalachterstand;
  • financiële aandachtspunten.

Kleurrijk Talent kan niet al deze obstakels uit de weg ruimen. Veelal hebben de kandidaten geen problemen op één vlak, maar betreft het een combinatie van meerdere probleemgebieden. Kleurrijk Talent vindt het daarom vanzelfsprekend om niet alleen naar werk uit te kijken, maar ook naar financiële aspecten en persoonlijke vraagstukken. Vandaar dat wij een intensieve samenwerking zijn aangegaan met Fiducialis en Stichting 2Strong. Kandidaten kunnen op basis van vrijwilligheid gebruik maken van deze samenwerkingsverbanden.

De kracht van ABC

De kracht van Kleurrijk Talent zit in de ABC: Aandacht, Begeleiding en Coaching. Daarnaast zorgt aanvullende scholing ook voor een grotere kans op een passende baan.

Onze missie & visie

Het zelfvertrouwen van de kandidaten die in contact komen met Kleurrijk Talent is over het algemeen laag. Het reguliere onderwijs vindt lastig aansluiting met de arbeidsmarkt voor deze doelgroep. Bedrijven nemen vaak niet de tijd om deze kandidaten optimaal te begeleiden.

Oprecht geïnteresseerd in mensen

Door te kijken wat de capaciteiten van de kandidaten zijn in plaats van de focus te leggen op wat ze (nog) niet kunnen lukt het Kleurrijk Talent om bedrijven te overtuigen van hun meerwaarde. Kleurrijk Talent is oprecht geïnteresseerd in de mensen, luistert naar hun verhalen en ervaringen en stelt gezamenlijk haalbare doelen op, die vaak in kleinere stappen worden verdeeld om zo de haalbaarheid te vergroten.

‘Het duurzaam uitplaatsen van een kandidaat naar een klantbedrijf is het uiteindelijke doel van Kleurrijk Talent’

Ton van Erp, algemeen directeur Kleurrijk Talent

Doordat een bedrijf een kandidaat van Kleurrijk Talent
een kans geeft om zich te bewijzen binnen het bedrijf
zorgt het ervoor dat er loyale werknemers ontstaan,
die daardoor uitgroeien naar ‘parels’ van het bedrijf.
Het duurzaam uitplaatsen van een kandidaat naar een klantbedrijf
is het uiteindelijke doel van Kleurrijk Talent.

Ben je benieuwd?

Neem dan snel contact op met ons. Dat kan via dit telefoonnummer of de onderstaande link.
Dan maken we snel een afspraak om te kijken wat we voor jou kunnen betekenen.

Bel met 085 400 05 05

‘Dankzij het uitstekende werk van
het team van Kleurrijk Talent is er
voor mij weer licht aan het einde van
een donkere periode. Zonder hen had
ik die geweldige baan niet gekregen.’

- Koen (48) uit Veghel

We kunnen niet wachten
om je te ontmoeten. Tot snel?

Contact

Nevenkantoren