Tel. 085 400 05 05 / welkom@kleurrijk-talent.com /

Missie

Het zelfvertrouwen van de kandidaten die in contact komen met Kleurrijk Talent is over het algemeen laag. Het reguliere onderwijs vindt maar met moeite aansluiting met de arbeidsmarkt voor deze doelgroep. Bedrijven nemen vaak niet de tijd om deze kandidaten optimaal te begeleiden, zij zijn gericht op commercie en willen groeicijfers zien, die afhankelijk zijn van de hoeveelheid productie die geleverd wordt.

 

Wat Kleurrijk Talent heel belangrijk vindt, is het inzichtelijk maken van bestaande problematiek en wat er zoal verder speelt in de levens van mensen. Dankzij dit inzicht kan de betrokkene op basis van een persoonlijk plan gerichter geholpen worden. Als het nodig is wordt de hulp van specialisten ingeroepen. Kleurrijk Talent is oprecht geïnteresseerd in de mensen, luistert naar hun verhalen en ervaringen en stelt gezamenlijk haalbare doelen op, die vaak in kleinere stappen worden verdeeld om zo de haalbaarheid te vergroten.

 

Kleurrijk Talent biedt een opstap aan, waardoor kandidaten in staat zijn om op een juiste manier te re-integreren op de arbeidsmarkt en er een verbinding tussen hen en het bedrijfsleven tot stand gebracht kan worden die van toegevoegde waarde is.

Via deze weg, met ondersteuning vanuit Kleurrijk Talent, bieden vele werkgevers prachtige kansen. Het mooie hiervan is dat het in de regel draait om goede communicatie en vertrouwen. Fouten maken mag, zolang er maar lering uit getrokken wordt. Dit geldt voor alle betrokken partijen.

 

Het komt vaker voor dat deze groep kandidaten een ontwikkeling doormaakt op weg naar trouwe medewerkers, die loyaal zijn aan het bedrijf. Deze verduurzaming maakt dat zij zelfverzekerder in het leven komen te staan en daardoor uitgroeien naar ‘parels’ van het bedrijf, mooie mensen en niet te vergeten, ambassadeurs van Kleurrijk Talent.

KANDIDAAT AAN HET WOORD

Hoe Lars zijn
leven weer op
de rit kreeg

Lars ging door diepe dalen, maar verdiende door tussenkomst
van Kleurrijk Talent het contract met zijn huidige werkgever. Lees
hier welke stappen hij heeft genomen om zo ver te komen.

KANDIDAAT AAN HET WOORD

Visie

De focus van Kleurrijk Talent ligt vooral op kandidaten die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Het palet van dienstverlening varieert van individuele naar groepsgewijze trajecten. Kleurrijk Talent benadert de markt vanuit twee invalshoeken: het is mogelijk om vanuit de kandidaat een geschikt en passend bedrijf te vinden of kandidaten te zoeken voor een klantbedrijf dat één of meerdere wensen heeft aangegeven.

Kleurrijk Talent wil uitgroeien tot één van de meest toonaangevende dienstverleners van Nederland en wil voorkeurspartner worden van overheden, instellingen en het bedrijfsleven voor maatwerkopleidingen i.c.m. personeelsdiensten.

Door nauwe samenwerkingsverbanden aan te gaan met regionale en landelijke overheidsinstellingen, samenwerkingspartners, erkende opleidingspartners en het bedrijfsleven hebben wij de mogelijkheid invulling te geven aan onze doelstellingen en ambities. De unieke begeleidings- en coachingsformule vormt de basis om de gewenste resultaten te behalen.

Constante groei en verbetering is de dagelijkse focus in al onze acties en activiteiten. Gezonde groei wordt gevoed door een enthousiast team dat wil presteren op het hoogste niveau.

‘Dankzij het uitstekende werk van
het team van Kleurrijk Talent is er
voor mij weer licht aan het einde van
een donkere periode. Zonder hen had
ik die geweldige baan niet gekregen.’

- Koen (48) uit Veghel

Ton van Erp, algemeen directeur Kleurrijk Talent

Doordat een bedrijf een kandidaat van Kleurrijk Talent
een kans geeft om zich te bewijzen binnen het bedrijf
zorgt het ervoor dat er loyale werknemers ontstaan,
die daardoor uitgroeien naar ‘parels’ van het bedrijf.
Het duurzaam uitplaatsen van een kandidaat naar een klantbedrijf
is het uiteindelijke doel van Kleurrijk Talent.

We kunnen niet wachten
om je te ontmoeten. Tot snel?

Contact

Nevenkantoren